Ankara 'nın En Kapsamlı
STA4CAD Kursu

Sta4cad programı ile çok katlı binalarda statik ve betonarme analizlerini detaylı bir şekilde yapabilirsiniz. Ankara Teknik Bilişim farkıyla alacağınız Sta4Cad kursu ile Ankara 'nın en iyi hazırlanmış eğitim müfredatını bulacaksınız.

Proje Uygulamalı Sta4Cad Kursu


En Kaliteli Sta4Cad Eğitimini almak için bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. İnşaat Mühendisleri ve/veya teknikerlerinin olmazsa olmazı konumuna gelen statik ve betonarme analizlerini yapabileceğiniz, proje hazırlama detaylarıyla güçlendirilmiş en iyi Sta4Cad kursu konusunda detaylı bilgi alabilmek için bizi arayınız.

Sta4Cad Eğitimi 50 saat 'tir.

İnşaat Mühendisleri
İnşaat Tekniklerleri
 • Sta4Cad Eğitimi Katılım Belgesi

Sta4Cad Kursu Detayları

Bölüm 1: GİRİŞ – Statik Proje Mühendisliğinde Temel Faktörler
  1. Statik Proje Mühendisinden Beklentiler ve Görevleri
  2. İyi Statik Proje Mühendisi olmanın Küçük Sırları ve Karşılaşılan Sorunlara Yaklaşım Önerileri
  3. Betonarme Nedir? Beton ve Çeliğin Davranış Mantığı
  4. Bir Yapının Doğuşu ve Mühendisin Etkisi
  5. Betonarme Proje Oluşturma Safhası ve Projenin Doğru Okunması / Yorumlanması
  6. Betonarme Taşıyıcı Sistem Elemanları ve Görevleri
  7. İyi Bir Taşıyıcı Sistem Nasıl Oluşturulur? (Yapının Kaderi)
  8. Yapıya Etkiyen Yükler Nelerdir?
  9. Deprem Nedir, Nasıl Oluşur, Yapıya Nasıl Etkir?
  10. Deprem Mühendisliğinin Olmazsa Olmazı Süneklik
  11. Dayanıma göre Tasarım ve Şekil Değiştirmeye Göre Tasarım Ne İfade Eder?
Bölüm 2: Modelleme – Yapının Modellenmesi ve Yorumlanması
Sta4CAD Programını Kabiliyetleri ve Yapabildikleri (Modellenme Aşaması)
 • Giriş ve Program Menüsünün Tanıtılması
 • Aks, Kolon, Kiriş, Perde, Temel ve Döşeme ve Merdiven Modellenmesi
 • Taşıyıcı Elemen Ebatlarının Yönetmeliğe Uygun Seçilmesi
 • Malzeme Seçimleri ve Yüklerin Atanması
 • R Katsayısı Nedir, Ne işe yarar ve Deprem Yönetmeliğine Uygun İrdelenmesi
 • Bodrum Rijitliği Neyi İfade Eder?
 • Deprem Parametrelerinin Tanımlanması ve Detaylı İrdelenmesi
 • Etkin Kesit Rijitliği İfadesi Nedir?
 • Taşıyıcı Elemanların Çalışma Prensibi ve Yorumlanması
 • Deprem Hesap Yönteminin Belirlenme Koşulları
 • Analiz Öncesi Yapılması Gereken Kontroller
 • Rijit Diyafram ve Yarı Rijit Diyafram Nedir? Yapıda Nasıl Yorumlanır?
 • Zemin Etüdünün İncelenmesi Yapı Tasarımında Kullanılacak Parametrelerin Doğru Kullanımı
 • Yapı-Temel Etkileşiminin İncelenmesi
 • Asmolen Döşemeli Bir Yapının Sta4Cad ile Modellenmesi
Bölüm 3: Analiz – Yapının Analiz ve Analiz Sonrası Yorumlanması
Yapının Analiz Edilmesi ve Analiz Sonrası Yapılması Gereken Kontroller
 • Ön Deprem Raporu ve Deprem Raporunun İncelenip Yorumlanması
 • Düzensizlik Kontrolleri
 • Göreli Kat Ötelenmesi Kontrolü
 • Devrilme Momentinin İncelenmesi
 • Yetersiz Elemanların Kontrolü
 • Yüksek Sünek Koşullarının Detaylı İncelenmesi
 • Eleman Kesit Tesirlerinin İncelenmesi ve Eleman Boyutlarının Belirlenmesi
 • Temel Analiz Sonuçlarının Yorumlanması
 • Hesap raporlarının detaylı incelenmesi
Bölüm 4: Donatılandırma – Taşıyıcı Elemanların Donatılandırılması ve Düzenlenmesi
1- Analiz Sonrası Taşıyıcı Elemanların Donatılarının Yönetmeliğe Uygun Şekilde Seçilmesi
 • Kolon ve Perde Donatılarının Yönetmeliğe Uygun Düzenlenmesi
 • Kiriş Donatılarının Yönetmeliğe Uygun Düzenlenmesi
 • Temel Donatılarının Yönetmeliğe Uygun Düzenlenmesi
 • Taşıyıcı Elemanların Donatı Seçiminde Uygulamada Karşılaşılan Problemler ve Pratik Çözümler
2- Uygulama Çizim Paftalarının Oluşturulması ve Çizimlerin Uygulanabilecek düzeyde düzenlenmesi 3- Sta4CAD Programında Modelleme Yaparken Sık Yapılan Hatalar ve Karşılaşılan Sorunlar
Bölüm 5: Olmazsa Olmazlar – Statik Proje Mühendisliğinde Bilinmesi Gereken Önemli Pratik Bilgiler
Statik Proje Mühendisliğinde Bilinmesi Gereken Hap Bilgiler
 • Perde-Çerçeve Çalışma Prensibi
 • Perdelerin Yapıdaki Rolü ve Önemi
 • Çerçevelerde Deprem Etkisine Sayısal Örnek
 • Kat Ağırlıklarının Deprem Kuvvetine Etkisi
 • Döşeme Tiplerinin İrdelenmesi ve farklı Döşeme Tipine Göre Taşıyıcı Sistem Kurmanın İncelikleri
 • Asmolen Döşemelerin Deprem Yönetmeliğine Göre Uygulanması
 • TBDY 2018 Deprem Yönetmeliğinde Yoruma Açık Hususlar
 • Deprem Etriyesi nedir? Nerelerde Kullanılır.
 • Kesme Kuvveti -Moment Kapasitesi İlişkisi Sayısal Örnek
 • Donatıların Eksik veya Fazla Konulmasının Sonuçları
 • Don Payı nedir?
 • Kısa Kolon Nedir? Kısa Kolon Probleminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar?
 • Zeminde Sıvılaşma Nedir? Sıvılaşmaya Karşı Alınabilecek Önlemler
 • Zemin İyileştirme ile Kazıklı Temellerin Farkı ve Karşılaştırılması