Hem örgün hem de online İnventor kursu seçenekleri ile Ankara Teknik Bilişim 'de en kaliteli inventor eğitimini alabilirsiniz. Alanında uzman eğitmenlerden, uygulamalı ve detaylı bir eğitim alabilmek için bizimle hemen iletişime geçiniz. Inventor eğitimi Ankara 'da en iyi bizden alınır!
 

Uygulamalı Inventor Kursu


Bu eğitimde, Autodesk Inventor yazılımının temel seviyede kullanımını sağlayacak bilgiler uygulamalı olarak aktarılır. Eğitim kapsamına, Autodesk Inventor yazılımının genel tanıtımı, ara yüzü, 2 boyutlu ve 3 boyutlu çizim ve eskiz oluşturma, 3 boyutlu parametrik parça tasarımı, montaj oluşturma ve teknik resim oluşturma gibi konular dahildir.

Kursun Amacı

Bu kurs ile katılımcıların, Autodesk Inventor özelliklerini ve yeteneklerini keşfetmeleri, proje odaklı iş yaklaşımı ile, ürün tasarım ve geliştirme süreçlerini hızlandırmaları ve proje verimliliklerini arttırmaları hedeflenir.

En Kaliteli Inventor Eğitimini almak için bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. Autodesk Inventor yetkili eğitim merkezi olarak; size sağladığımız eğitim müfredatı tamamen uygulamalı olarak alacaksınız. Inventor kursu ile ilgili detayları aşağıdan inceleyebilirsiniz. Inventor kursu fiyatları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Inventor Kursu Detayları

Inventor Eğitim İçeriği (40 Saat)

Autodesk Inventor Interface (Autodesk Inventor Arayüzü)

 • My Home Screen (Karşılama Penceresi)
 • Ribbon (Şerit Menü)
 • File Menu (Dosya Menüsü)
 • Quick Access Toolbar (Hızlı Erişim Menüsü)
 • Browser Panel (Soyağacı Paneli)
 • Status Bar (Durum Çubuğu)
 • Navigation Bar (Navigasyon Çubuğu)
 • ViewCube (Görüntü Küpü)
 • Shortcuts (Kısayollar)
 • Marking Menus (İmleç Menüleri)
 • Dialogs (İletişim Pencereleri)
 • Mini Toolbar (Mini Araç Çubuğu)
 • Customizing Ribbon, Shortcut Keys and Marking Menus (Şeritleri, Kısayolları ve İmleç Menülerini Özelleştirme)
 • Color Settings (Renk Ayarları)
 •  Component Priority Menu (Bileşen Öncelik Menüsü)
 

Working With Projects (Proje Odaklı Çalışma)

 • Data Management Using Project Files (Proje Dosyaları ile Veri Yönetimi)
 • Creating a New Project and Settings (Yeni Proje Dosyası Oluşturma ve Ayarları)

Autodesk Inventor Coordinate System (Autodesk Inventor Koordinat Sistemi)

 • Resolving Links (Link Uyumsuzluklarını Giderme)
 • Autodesk Inventor Coordinate System (Autodesk Inventor Koordinat Sistemi)
 • Origin Items - Basic Planes & Axes (Orijin Elemanları - Temel Düzlemler & Eksenler)
 • Work Features (Çalışma Unsurları)
 • Planes (Düzlemler), Axis (Eksenler), Points (Noktalar), UCS (Kullanıcı Koordinat Sistemi)

Part Modeling (Parça Modelleme)

 • Starting a New Part File (Yeni Parça Dosyası Oluşturma)
 • Starting a 2D Sketch (2B Eskiz Oluşturma)
 • Basic 2D Sketching Tools (2B Eskiz Araçları)
 • Create- Modify-Project-Pattern-Format (Oluştur- Değiştir-Yansıt- Çoğalt-Düzenle
 • Advanced Sketching (İleri Düzey Eskiz)
 • Dimensioning (Ölçüler)
 • Contstraining (Kısıtlar)
 • Parameters & Equations (Parametreler ve Bağıntılar)
 • Correcting Sketch Errors (Eskiz Hatalarını Belirleme ve Düzeltme
 • 3D Sketching (3B Eskizler)
 • Draw Items (3B Eskiz Araçları)
 • Include Geometry (Hazır Geometriyi Kullanma)
 • Dimensioning (Ölçüler)
 • Constraining (Kısıtlar)
 • Pattern (Çoğaltma)
 • Modify (Düzenleme)
 • 3D Solid Modeling (3B Katı Modelleme)
 • Base Feature (Ana Unsur Kavramı)
 • Primitives Panel (Temel 3B Yapılar)
 • Solid Model - Create Operations (Katı Model Oluşturma Araçları)
 • Extrude (Ekstrüzyon)
 • Revolve (Döndürme)
 • Sweep (Süpürme)
 • Loft (Yükseltme)
 • Coil (Yay)
 • Emboss (Kabartma)
 • Rib (Feder)
 • Decal (Etiket)
 • Import (Çağırma)
 • Solid Model - Advanced Operations (Katı Model - İleri Düzey İşlemler)
 • Sharing Sketches (Eskiz Paylaşımı)
 • Multi-Body Concept (Çok Gövdeli Katılar)
 • Solid Model - Pattern Operations (Katı Model Çoğaltma İşlemleri)
 • Rectangular (Doğrusal)
 • Circular (Dairesel)
 • Sketch Driven (Eskiz Üzerinden)
 • Mirror (Yansıtma)
 • Solid Model - Basic Modify Operations (Katı Model Temel Düzenleme/Değiştirme İşlemleri)
 • Hole (Delik)
 • Fillet (Yuvarlama)
 • Chamfer (Pah)
 • Shell (Kabuk)
 • Draft (Eğim Verme)
 • Thread (Diş Atama)
 • Solid Model - Advanced Modify Operations (Katı Model İleri Düzey Düzenleme/Değiştirme İşlemleri)
 • Split (Bölme)
 • Combine (Birleştirme)
 • Move (Taşı)
 • Bend (Bük)
 • Copy (Kopyala)
 • Direct (Esnek Düzenleme)
 • Delete Face (Yüzey Silme ve Onarma)
 • View Menu (Görselleştirme/İzleme Menüsü)
 • Visibility Options (Görünürlük Seçenekleri)
 • Visual Styles (Görsellik Stilleri)
 • Appearance (Görünüm)
 • Section Views (Kesit Görünümleri)
 • Design Views (Tasarım Görünümleri)
 • Tools Menu (Araçlar Menüsü)
 • Measure (Ölçüm Araçları)
 • Materials & Appearance (Malzeme Atamaları ve Kaplamalı Görünümler)

Assembly Modeling (Montaj Modelleme)

 • Methods (Metotlar)
 • Top-Down (Tepeden Tabana)
 • Bottom-Up (Tabandan Tepeye)
 • Middle-Out (Ortadan Dışa)
 • Starting a New Assembly File (Montaj Dosyası Başlatma)
 • Placing Components to Assembly File (Montaj Bileşenlerini Yerleştirme)
 • Placing Inventor Parts and Sub-Assemblies (Inventor Parça ve Alt Montaj Gruplarını Yerleştirme)
 • Placing From Content Center (Parça Kütüphanesinden Yerleştirme)
 • Placing Imported CAD Files (Farklı Formattaki CAD Dosyalarını Yerleştirme)
 • Replacing Components (Mevcut Bileşenleri Değiştirme)
 • Positioning Assembly Components and Sub-Assemblies (Montaj Bileşenlerini ve Alt Montaj Gruplarını Konumlandırma)
 • Free Move (Serbet Taşıma)
 • Free Rotate (Serbest Döndürme)
 • Grid/Snap (Izgara/Kenetleme)
 • Relationships (Bileşenler Arası İlişkilendirme)
 • Joint (Mafsal)
 • Constraint (Koşul)
 • Assemble (Montaj)
 • Checking the Interference (Çakışma Kontrolü)
 • Contact Solver (Temas Çözücü)
 • Additional Operations for Assembly Components & Sub-Assemblies (Montaj Bileşenleri ve Alt Montaj Grupları için İlave Düzenleme İşlemleri)
 • Patterns (Kurallı Çoğaltma)
 • Mirror (Yansıtma)
 • Copy (Kopyalama)
 • Creating 2D Sketches, 3D Solids, Parts and Assemblies within Current Assembly (Aynı Montaj Dosyası İçerisinde 2B Eskiz, 3B Katı, Parça ve Montaj Oluşturma)
 • Bill of Materials for Assemblies (Montaj için Parça Listesi Oluşturma ve Düzenleme)

Presentations (Sunumlar)

 • Creating Presentation File (Sunum Dosyası Oluşturma)
 • Creating a Storyboard Animation (Senaryo Şeridinde Animasyon Oluşturma)
 • Animating the Explosion (Patlatılmış Görünüm Animasyonu)

Technical Drawings (Teknik Resim Ortamı)

 • Creating Drawing File (Çizim Dosyası Oluşturma)
 • Utilizing Drawing Resources (Teknik Resim Kaynaklarını Kullanma)
 • Sheet Formats (Pafta Formatları), Borders (Sınırlar), Title Blocks (Başlık/Antet Blokları)
 • Sheet Settings (Pafta Düzenlemeleri)
 • Creating Drawing Views (Görünümleri Oluşturma)
 • Base (Temel)
 • Projected (İzdüşüm)
 • Auxiliary (Yardımcı)
 • Section (Kesit)
 • Detail (Detay)
 • Modifying and Organizing Drawing Views (Görünümleri Değiştirme ve Düzenleme)
 • Break (Kısaltma)
 • Break Out (Detay Kesit)
 • Slice (Dilim)
 • Crop (Kırpma)
 • Break Alignment (Hizalama)
 • Annotating Drawings (Çizimleri Notlandırma)
 • Dimensioning (Ölçüler)
 • Feature Notes (Unsur Notları)
 • Text (Metinler)
 • Symbols (Semboller)
 • Table (Tablolar, Listeler)
 • Balloons (Balonlar)
 • Layers (Katmanlar)
 • Printing Drawings (Teknik Çizim Çıktıları)

Inventor Eğitimi; tasarım konusunda eğitim alan öğrenciler, çalışanlar ve kariyer planı yapanlar içindir.

Genel Olarak Bu Eğitime Katılabilecekler:
 • Makine, İnşaat, Otomotiv Bölümleri, Otomotiv Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencileri ve profesyonelleri
 • CATIA, Creo, Solidworks, Solidedge, Inventor gibi tasarım yazılımlarını zaten kullanan profesyoneller
 • Tasarım yazılımında bulut yönetimine ihtiyaç duyanlar
 • ANSYS gibi simülasyon yazılımında çalışan insanlar
 • Tasarım tutkunları ve CAM profesyonelleri

Kursu Sertifikaları

 • Inventor Eğitimi Katılım Belgesi
 • ACU– AutoCAD Certified User
 • ACP – AutoCAD Certitied Professional

Autodesk Sertifikalı Eğitmenler

Autodesk Sertifikalı Eğitmenler, Autodesk Learning Partners’a bağlı olarak sertifikalandırılmış profesyonellerdir ve ürün ustalık ve eğitim becerileri ile tanınırlar. Eğitim Ortaklarının, müşterilerine eğitim hizmetleri sunmaları için Sertifikalı Eğitmenler sağlamaları gerekir. Autodesk Sertifikalı Eğitmenler öğretim ve teslimat becerilerinin yanı sıra bir öğretim ortamında endüstri standartlarına kurs teslimi için gereken belirli Autodesk uygulamalarının gerekli bilgisini göstermiştir. ACI rozetleri saygın kuruluşlar tarafından düzenlenir ve doğrulanır; müşteriler, Sertifikalı rozet bilgilerinin doğru ve güncel olduğuna güvenebilirler.

Eğitim Tarihleri İçin Arayınız:

0312 425 1881

Öğrenci Çalışmalarımız Eklenecektir.
Tanıtım Videosu Eklenecektir.